Nowa ustawa o OZE

  • Do nowego systemu wsparcia wprowadzone zostaną współczynniki korygujące, zależne od źródła OZE.
  • Dla fotowoltaiki współczynnik korygujący będzie wynosić 2.0 i będzie największy ze wszystkich OZE.
  • Na mocy nowej ustawy nie będzie konieczności uzyskiwania koncesji, a wytwarzanie energii w mikroźródle i zużywanie jej w co najmniej 70% na potrzeby własne nie będzie wymagać prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Wzrost opłacalności inwestycji! Nowa ustawa o OZE pozwoli na niemal dwukrotne zwiększenie przychodów ze sprzedaży energii*
  • * Dziś ze sprzedaży energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej można uzyskać do 480 zł za MWh. Po zmianie ustawy uzyskamy od 680 zł do 850 zł za MWh, w zależności od stopnia wykorzystania wyprodukowanej energii na potrzeby własne.
© Studio Reklamy Jaskółcza 4